Arts Photography: jacbos_bareilles-portrait

2/27/08 Boston, MA -- Sara Bareilles performing at the Orpheum Theatre  February 27, 2008.  Erik Jacobs for the Boston Globe

2/27/08 Boston, MA -- Sara Bareilles performing at the Orpheum Theatre February 27, 2008. Erik Jacobs for the Boston Globe